Electric Up este un program de finantare destinat IMM-urilor si sectorului HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa între 27 kWp – 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul Energetic National, precum si a statiilor de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
Prin programul de finantare se acorda un suport financiar de pana la €100.000 / beneficiar si se poate acorda un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Criterii eligibilitate si documente necesare pentru potentialul Beneficiar al finantarii Electric-Up:

 

 IMM sau operator economic din HoReCa

 Trebuie sa detina un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive

 Nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local

 Sa nu se afle in insolventa sau faliment

 Programul se finanteaza prin ajutor de minimis in limitele impuse legal (daca s-a luat ajutor de minimis pe mai multe programe, s-ar putea sa existe o limita financiara pentru beneficiar)

 Cererea de finantare

 Extras CF / contract de concesiune / chirie / comodat pe o perioada de peste 5 ani

 Certificatul de atestare fiscală electronic, privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre Ministerului Finanţelor Publice

 Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală

 Atestatul ANRE, scanat, și extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales

 Raport de audit energetic

 Solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile;
Daca se cere avans, Beneficiarul va prezenta un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări

Green Costal va ofera servicii complete pentru proiectul Turnkey.

 

Ghid Electric Up